Kia Việt Nam
Xe concept Kia Novo và trò lừa cho cư dân mạng Việt Nam