ô tô trả góp
Ngân hàng có thể chính thức được giữ giấy phép đăng ký xe trả góp