Thaco Trường Hải
Trường Hải tiếp tục hạ giá xe, thống nhất giá bán toàn quốc