thế chấp giấy chứng nhận đăng ký xe
Ngân hàng có thể chính thức được giữ giấy phép đăng ký xe trả góp