thế chấp xe ô tô
Ngân hàng có thể chính thức được giữ giấy phép đăng ký xe trả góp